Recyklácia znečistených rozpúšťadiel

Recyklácia znečistených rozpúšťadiel

Návratnosť investície pre tých, ktorí ešte nezačali s recykláciou znečistených rozpúšťadiel vo vlastnej réžii a rozhodli sa začať, je zvyčajne približne šesť mesiacov, v každom prípade je vždy kratšia ako jeden rok.

Hneď ako začnete s recykláciou, okamžite znížte náklady na nákup nového rozpúšťadla a likvidáciu znečisteného rozpúšťadla.

Návratnosť investície pre tých, ktorí ešte nezačali s recykláciou znečistených rozpúšťadiel vo vlastnej réžii a rozhodli sa začať, je zvyčajne približne šesť mesiacov, v každom prípade je vždy kratšia ako jeden rok.

Hneď ako začnete s recykláciou, okamžite znížte náklady na nákup nového rozpúšťadla a likvidáciu znečisteného rozpúšťadla.

Nekupujte rozpúšťadlá , recyklujte ich!

Nekupujte rozpúšťadlá recyklujte ich!

Recyklácia znečistených rozpúšťadiel

Prečo recyklovať rozpúšťadlá?

Okrem rýchlej návratnosti investície sú na to aj iné dôvody.

  • Okamžité zníženie prevádzkových nákladov pri nízkej investícii
  • Jednoduché použitie vďaka automatickému riadeniu cyklu
  • Bezpečné, v súlade so všetkými platnými predpismi

  • Ekologické: recyklácia je budúcnosť

  • Úspora VOC emisii znečisťujúcich látok do ovzdušia

  • Nezávislosť od dodávateľov rozpúšťadiel
  • Krok vpred k získaniu certifikátu ISO 14001

Aké rozpúšťadlá je možné recyklovať?

Rozpúšťadlá, ktoré môžete recyklovať, zahŕňajú napríklad: Alifatické (Minerálne liehoviny, Nafty), Aromatické látky (Toluén, Xylén, Pyridín), Halogénované uhľovodíky (Fluórované uhľovodíky, Metylénchlorid, Perchlóretylén, Trichlóretylén, 1,1,1 trichlóretán), Alkoholy (Izobutylalkohol, Izopropylalkohol, N-butylalkohol, Metanol), Ketóny (Acetón, Metylizobutylketón, Metyletylketón), Estery (Etylacetát)… Ale zoznam je oveľa dlhší.

ZNEČISTENÉ ROZPÚŠŤADLO

PRED RECYKLÁCIOU

ČISTÉ ROZPÚŠŤADLO

PO RECYKLÁCII

MÁME RIEŠENIA PRE VŠETKY SITUÁCIE

Jednoduchý destilátor alebo plne automatizovaný systém?

Jednoduchý destilátor alebo plne automatizovaný systém?

MÁME RIEŠENIA PRE VŠETKY SITUÁCIE
Recyklačné zariadenia IST HR

IST HR

IST HR

Recyklácia rozpúšťadiel IST ROTO plus

IST ROTO PLUS

IST ROTO PLUS

IST ECO PLUS zariadenia na recykláciu rozpúšťadiel

IST ECO PLUS

IST ECO PLUS

IST-90-122-202 destilácia rozpúšťadiel

IST 90-122-202

IST 90-122-202

Recyklácia znečistených rozpúšťadiel IST-15-22-42-62

IST 15-22-42-62

IST 15-22-42-62

Destilačné zariadenie IST-C1-C2

IST C1-C2

IST C1-C2

Čo povedali naši zákazníci?

Kúpa nám priniesla to čo sme očakávali. Znížila sa nám spotreba riedidla, ktoré používame na preplach striekacieho zariadenia, ktoré si vieme vydestilovať a použiť destilované riedidlo.

Igor Darnadi, ENPAY Slovakia

Od firmy TECHNIKUM máme destilačné zariadenie na destiláciu riedidla, ktoré vzniká pri preplachovaní nášho striekacieho systému, čím šetríme životné prostredie a VOC emisie.

Peter Belej, Peikko Slovakia

Vypracujeme vám technický návrh a cenovú ponuku

Máte k dispozícii aj KBÚ?
Chcete pridať ďalšie poznámky a pripomienky?
Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Dokument o spracovaní osobných údajov (GDPR) TECHNIKUM tu

Vypracujeme vám technický návrh a cenovú ponuku

Máte k dispozícii aj KBÚ?
Chcete pridať ďalšie poznámky a pripomienky?
Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Dokument o spracovaní osobných údajov (GDPR) TECHNIKUM tu