Formeco – Recyklácia (destilácia) použitých rozpúšťadiel (acetónu)

Destilačné zariadenia, ktoré umožňujú recyklovať odmasťovacie a premývacie rozpúšťadlá, aby sa mohli znovu použiť.

  • Vo verziách do nevýbušného aj výbušného prostredia (EX | ATEX)
  • Destilačná kapacita vo verziách 15 litr., 30 litr., 60 litr. 120 litr., 160 litr.

Vlastnosti spracovaného rozpúšťadla sa nemenia procesom, ktorý sa môže opakovať na neurčito. Jednotky môžu byť vybavené vákuovou skupinou, bežne používanou pre vysokovriace rozpúšťadlá alebo pre horľavé rozpúšťadlá s bodom varu v blízkosti miesta samovznietenia. Sú vybavené nerezovým, vzduchom chladeným kondenzátorom pár.

Prostredníctvom jednoduchého procesu destilácie oddeľujú kontaminanty (živice, polyméry, pigmenty, farby, oleje atď.) Od pôvodného rozpúšťadla. Varenie rozpúšťadla sa uskutočňuje pomocou obvodového vyhrievacieho plášťa naplneného diatermickým olejom zahriatym elektrickými prvkami. Pary sa potom spoja s chladičom chladeným vzduchom alebo vodou. Kondenzované rozpúšťadlo sa zhromažďuje v nádrži na jeho opätovné použitie.

Pre uľahčenie manipulácie s vysoko-koncentrovaným tuhým odpadom (zvyškom) je možné dokúpiť špeciálne vrece tzv. „REC-BAG“-y, ktoré sa po skončení procesu dajú jednoducho vybrať a vyprázdniť.

Michal Augustín |  recyklačné zariadenia  | +421 918 165 500  |  prenajom@technikum.sk

Kontaktujte nás