TECHNIKUM – Stabilne aj pod tlakom

Návrh | Predaj | Prenájom | Montáže | Servis

Striekacie zariadenia a príslušenstvo
FALCH – Vysokotlakové čistenie | tryskanie vodou
Zariadenia na recykláciu použitého acetónu
Výroba a lisovanie hadíc | Náhradné diely
Montáž rozvodov VT | NT materiálu a vzduchu

Naši partneri