0905 855 000     |     technikum@technikum.sk

Certifikáty, ISO a ocenenia

TECHNIKUM Trnava

TECHNIKUM Trnava | WAGNER Trnava

Zakladatelia a pracovníci našej spoločnosti TECHNIKUM s.r.o. sa už viac ako 27 rokov na slovenskom trhu venujú výrobno-obchodnej činnosti v oblasti povrchovej úpravy materiálov, otryskávaniu a vysokotlakovému čisteniu.

Hlavnú oblasť tvorí obchodné zastúpenie nemeckých nadnárodných spoločností:

WAGNER (striekacie zariadenia a povrchové úpravy náterovými hmotami)
FALCH (vysokotlakové čistiace a tryskacie zariadenia).

Poslaním našej spoločnosti je:

 • Poradenstvo pri plánovaní nových striekacích kabín, striekacích a čistiacich zariadení. Návrh na vylepšenie existujúcich systémov a riešení. (NT – nízky, ST – stredný aj VT – vysoký tlak)

 • Návrh vhodných zariadení a príslušenstva s čo najlepším výkonom a najvýhodnejšou cenou

 • Predvádzanie navrhnutých systémov na konkrétnych prípadoch

 • Včasné dodanie a odborná inštalácia technológie

 • Spustenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na obsluhu zariadení

 • Rýchle dodanie spotrebných a náhradných dielov

 • Záručný a pozáručný promptný servis zariadení (podľa potreby v teréne a v SERVISNO-ŠKOLIACOM TECHNIKUM centre v Trnave

Naším cieľom je zákazník, ktorý:

 • Vždy obdrží odpovede na všetky otázky, problémy a potreby, ktoré rieši

 • Dostane ideálny, cenovo výhodný a najvhodnejší návrh technológie a príslušenstva, ktoré potrebuje

 • Na vlastnej koži zažije predvádzanie navrhnutého systému

 • Dostane odbornú inštaláciu v čo najskoršom termíne od objednania

 • Absolvuje zaškolenie personálu na obsluhu s inštalovaným systémom

 • Vždy rýchlo a v pohodlí objedná spotrebný materiál a náhradné diely

 • Má garantovaný rýchly servis a opravy, ak je možné, aj zapožičanie náhradných zariadení a príslušenstva

WAGNER videá

TECHNIKUM je pre Slovensko výhradným distribútorom výrobkov WAGNER pre mokré lakovanie | priemyselné riešenia.